JC Brandtätning

Tankarbeten

Tankarbeten

Motverka utgifter för miljöskador med hjälp av fackmässig personal.

Bristande underhåll eller felaktig demontering kan skapa stora kostnader som inte täcks av ditt försäkringsbolag. Vi har stor erfarenhet av demontering av oljetankar i allt från villor till industrier.

Fördelar med tankdemontering

En gammal tank kan börja läcka och därför är vår rekommendation att man demonterar sin tank när man inte lägre brukar den.

En läcka kan kosta enorma summor. Att en läckande tank kan förstöra stora ytor om del läcker ut i marken. Både för dig och dina grannar.

Om olyckan är framme.

Om olja läcker ut på betonggolvet så tar det många år innan man kan få bort lukten helt. Att många av de oljetankar som finns idag är gamla.

Man kan inte alltid se på utsidan hur skicket är då en tank rostar inifrån. Välkommen med din beställning eller hör av dig om du funderar över något.