JC Brandtätning

Certifierad Asbestsanering

Asbestsanering

Ska du renovera?

Äldre lokaler innehåller ofta asbest. Ta inga risker, anlita oss, vi är auktoriserade för asbestsanering. Vi ombesörjer provtagningarna och skickar dem för analys. Efter provsvar kan vi vidta rätt åtgärder.

Undvik skador av asbestfiber.

Vid ombyggnation kommer man ofta i kontakt med asbest. Vi hjälper att lösa detta problemet. Människor som vistas i det skadade området riskerar att utsättas för asbestfiber men kommer även att ta med sig fibrerna till andra delar av området vilket leder till att saneringskostnaderna ökar.

Vi har bred erfarenhet av flera sorters projekt. Stora och komplexa såväl som små.Lösningarna varierar, kompetensen är den samma.

Yrkesinspektionen kräver idag...

Yrkesinspektionen kräver idag att asbestsaneringen är klar före brandsanering påbörjas. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just Dig.